Bảng mã màu chuẩn b - Code color css html hex rgb - RÈM ĐẸP SÀI GÒN
★ Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đẹp như cam kết - ★ Tặng ngay 2 gối tựa sofa cao cấp cho tất cả các khách hàng đặt hàng thành công - ★ Tặng ngay 2 GIFT VOUCHER TRỊ GIÁ 500K khi đặt mua sofa

Bảng mã màu chuẩn b - Code color css html hex rgb

Màu sắc gần màu đỏ
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
57hạt dẻhatdeIndianRed#CD5C5C
66san hô nhạtsanhonhatLightCoral#F08080
120cá hồicahoiSalmon#FA8072
33cá hồi đậmcahoidamDarkSalmon#E9967A
20đỏ thẫmdothamCrimson#DC143C
116đỏdoRed#FF0000
44đỏ ngóidongoiFireBrick#B22222
32đỏ tốidotoiDarkRed#8B0000

Màu sắc gần màu hồng
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
112hồnghongPink#FFC0CB
71hồng nhạthongnhatLightPink#FFB6C1
56hồng tươihongtuoiHotPink#FF69B4
39hồng thẫmhongthamDeepPink#FF1493
92hồng tímhongtimMediumVioletRed#C71585
108hồng táihongtaiPaleVioletRed#D87093

Màu sắc gần màu cam
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
72cá hồi nhạtcahoinhatLightSalmon#FFA07A
17san hôsanhoCoral#FF7F50
135cà chuacachuaTomato#FF6347
103cam đỏcamdoOrangeRed#FF4500
30cam đậmcamdamDarkorange#FF8C00
102camcamOrange#FFA500

Màu sắc gần màu vàng
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
50vàngvangGold#FFD700
142màu da bưởibuoiYellow#FFFF00
78bưởi nhạtbuoinhatLightYellow#FFFFE0
64vàng savangsaLemonChiffon#FFFACD
68mật đông nhạtmatdongnhatLightGoldenRodYellow#FAFAD2
109khói đu đủkhoiduduPapayaWhip#FFEFD5
96rắn hổ mangranhomangMoccasin#FFE4B5
110khói quả đàokhoiquadaoPeachPuff#FFDAB9
105mật đông táimatdongtaiPaleGoldenRod#EEE8AA
60ka kikakiKhaki#F0E68C
27ka ki đậmkakidamDarkKhaki#BDB76B

Màu sắc gần màu tím
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
134cây kếcaykeThistle#D8BFD8
113màu trái mậnmanPlum#DDA0DD
137tímtimViolet#EE82EE
104phong lanphonglanOrchid#DA70D6
47hoa vân anhhoavananhFuchsia#FF00FF
82thuốc nhuộmthuocnhuomMagenta#FF00FF
86phong lan trungphonglantrungMediumOrchid#BA55D3
87tía trungtiatrungMediumPurple#9370D8
11tím lamtimlamBlueViolet#8A2BE2
38tím tốitimtoiDarkViolet#9400D3
31phong lan tốiphonglantoiDarkOrchid#9932CC
28thuốc nhuộm tốithuocnhuomtoiDarkMagenta#8B008B
115tíatiaPurple#800080
58chàmchamIndigo#4B0082
127lam phiếnlamphienSlateBlue#6A5ACD
35lam phiến tốilamphientoiDarkSlateBlue#483D8B

Màu sắc gần màu xanh lá cây
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
54vàng lụcvanglucGreenYellow#ADFF2F
15rượu tu việnruoutuvienChartreuse#7FFF00
63xanh cỏxanhcoLawnGreen#7CFC00
79chanhchanhLime#00FF00
80lục chanhlucchanhLimeGreen#32CD32
106lục táiluctaiPaleGreen#98FB98
70lục nhạtlucnhatLightGreen#90EE90
90lục xuân trunglucxuantrungMediumSpringGreen#00FA9A
130lục xuânlucxuanSpringGreen#00FF7F
88lục biển trunglucbientrungMediumSeaGreen#3CB371
122lục biểnlucbienSeaGreen#2E8B57
46lục rừnglucrungForestGreen#228B22
53lụclucGreen#008000
26lục đậmlucdamDarkGreen#006400
143lục vànglucvangYellowGreen#9ACD32
101xám oliuxamoliuOliveDrab#6B8E23
100oliuoliuOlive#808000
29lục oliu đậmlucoliudamDarkOliveGreen#556B2F
84nước biển trungnuocbientrungMediumAquaMarine#66CDAA
34lục biển tốilucbientoiDarkSeaGreen#8FBC8F
73lục biển nhạtlucbiennhatLightSeaGreen#20B2AA
23xanh lơ đậmxanhlodamDarkCyan#008B8B
     
133mòng kếtmongketTeal#008080

Màu sắc gần màu xanh dương
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
3nước lơnuocloAqua#00FFFF
21xanh lơxanhloCyan#00FFFF
67xanh lơ nhạtxanhlonhatLightCyan#E0FFFF
107ngọc lam táingoclamtaiPaleTurquoise#AFEEEE
4nước biểnnuocbienAquamarine#7FFFD4
136ngọc lamngoclamTurquoise#40E0D0
91ngọc lam trungngoclamtrungMediumTurquoise#48D1CC
37ngọc lam tốingoclamtoiDarkTurquoise#00CED1
14lam học viênlamhocvienCadetBlue#5F9EA0
131xanh thépxanhthepSteelBlue#4682B4
77xanh thép nhạtxanhthepnhatLightSteelBlue#B0C4DE
114lam bộtlambotPowderBlue#B0E0E6
65lam nhạtlamnhatLightBlue#ADD8E6
126da trờidatroiSkyBlue#87CEEB
74da trờI nhạtdatroinhatLightSkyBlue#87CEFA
40da trời đậmdatroidamDeepSkyBlue#00BFFF
42lam tinh ranhlamtinhranhDodgerBlue#1E90FF
18lam hoa bắplamhoabapCornflowerBlue#6495ED
89lam phiến trunglamphientrungMediumSlateBlue#7B68EE
118xanh hoàng giaxanhhoanggiaRoyalBlue#4169E1
10lamlamBlue#0000FF
85trung lamtrunglamMediumBlue#0000CD
22lam tốilamtoiDarkBlue#00008B
98xanh dương đậmxanhduongdamNavy#000080
93lam nữa đêmlamnuademMidnightBlue#191970

Màu sắc gần màu nâu
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
19tơ bắptobapCornsilk#FFF8DC
9hạnh táihanhtaiBlanchedAlmond#FFEBCD
7sứsuBisque#FFE4C4
97trắng mọitrangmoiNavajoWhite#FFDEAD
139lúa mìluamiWheat#F5DEB3
13gỗgoBurlyWood#DEB887
132màu ram nắngramnangTan#D2B48C
117nâu hồngnauhongRosyBrown#BC8F8F
121nâu cátnaucatSandyBrown#F4A460
51mật đôngmatdongGoldenRod#DAA520
24mật đông tốimatdongtoiDarkGoldenRod#B8860B
111peruperuPeru#CD853F
16sôcôlasocolaChocolate#D2691E
119da nâudanauSaddleBrown#8B4513
124đất sắt nâudatsatnauSienna#A0522D
12nâunauBrown#A52A2A
83pháo hoangphaohoangMaroon#800000

Màu sắc gần màu trắng
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
140trắngtrangWhite#FFFFFF
129tuyếttuyetSnow#FFFAFA
55sương mật ongsuongmatongHoneyDew#F0FFF0
94kem bạc hàkembachaMintCream#F5FFFA
5trắng LHQtranglhqAzure#F0FFFF
1lam AlicelamaliceAliceBlue#F0F8FF
49trắng matrangmaGhostWhite#F8F8FF
141khói trắngkhoitrangWhiteSmoke#F5F5F5
123vỏ sòvosoSeaShell#FFF5EE
6bebeBeige#F5F5DC
99dây buộc cũdaybuoccuOldLace#FDF5E6
45trắng bông hoatrangbonghoaFloralWhite#FFFAF0
59ngàngaIvory#FFFFF0
2trắng đồ cổtrangdocoAntiqueWhite#FAEBD7
81vải lanhvailanhLinen#FAF0E6
62oải hương ửng đỏoaihuongungdoLavenderBlush#FFF0F5
95khói hồngkhoihongMistyRose#FFE4E1

Màu sắc gần màu xám
SNDTên màuTSGGMLHTMLMã TLP RGB
48trotroGainsboro#DCDCDC
69xám nhạtxamnhatLightGrey#D3D3D3
125bạcbacSilver#C0C0C0
25xám đậmxamdamDarkGray#A9A9A9
52xámxamGray#808080
41tốitoiDimGray#696969
76xám phiến nhạtxamphiennhatLightSlateGray#778899
128xám phiếnxamphienSlateGray#708090
36xám phiến tốixamphientoiDarkSlateGray#2F4F4F
8đendenBlack#000000

 Bảng mã màu thập lục đẹp cho Blogger

Tên màuMàu
Black#000000 
Grey0#150517 
Grey18#250517 
Grey21#2B1B17 
Grey23#302217 
Grey24#302226 
Grey25#342826 
Grey26#34282C 
Grey27#382D2C 
Grey28#3b3131 
Grey29#3E3535 
Grey30#413839 
Grey31#41383C 
Grey32#463E3F 
Grey34#4A4344 
Grey35#4C4646 
Grey36#4E4848 
Grey37#504A4B 
Grey38#544E4F 
Grey39#565051 
Grey40#595454 
Grey41#5C5858 
Grey42#5F5A59 
Grey43#625D5D 
Grey44#646060 
Grey45#666362 
Grey46#696565 
Grey47#6D6968 
Grey48#6E6A6B 
Grey49#726E6D 
Grey50#747170 
Grey#736F6E 
Slate Grey4#616D7E 
Slate Grey#657383 
Light Steel Blue4#646D7E 
Light Slate Grey#6D7B8D 
Cadet Blue4#4C787E 
Dark Slate Grey4#4C7D7E 
Thistle4#806D7E 
Medium Slate Blue#5E5A80 
Medium Purple4#4E387E 
Midnight Blue#151B54 
Dark Slate Blue#2B3856 
Dark Slate Grey#25383C 
Dim Grey#463E41 
Cornflower Blue#151B8D 
Royal Blue4#15317E 
Slate Blue4#342D7E 
Royal Blue#2B60DE 
Royal Blue1#306EFF 
Royal Blue2#2B65EC 
Royal Blue3#2554C7 
Deep Sky Blue#3BB9FF 
Deep Sky Blue2#38ACEC 
Slate Blue#357EC7 
Deep Sky Blue3#3090C7 
Deep Sky Blue4#25587E 
Dodger Blue#1589FF 
Dodger Blue2#157DEC 
Dodger Blue3#1569C7 
Dodger Blue4#153E7E 
Steel Blue4#2B547E 
Steel Blue#4863A0 
Slate Blue2#6960EC 
Violet#8D38C9 
Medium Purple3#7A5DC7 
Medium Purple#8467D7 
Medium Purple2#9172EC 
Medium Purple1#9E7BFF 
Light Steel Blue#728FCE 
Steel Blue3#488AC7 
Steel Blue2#56A5EC 
Steel Blue1#5CB3FF 
Sky Blue3#659EC7 
Sky Blue4#41627E 
Slate Blue#737CA1 
Slate Grey3#98AFC7 
Violet Red#F6358A 
Violet Red2#E4317F 
Deep Pink#F52887 
Deep Pink2#E4287C 
Deep Pink3#C12267 
Deep Pink4#7D053F 
Medium Violet Red#CA226B 
Violet Red3#C12869 
Firebrick#800517 
Violet Red4#7D0541 
Maroon4#7D0552 
Maroon#810541 
Maroon3#C12283 
Maroon2#E3319D 
Maroon1#F535AA 
Magenta#FF00FF 
Magenta1#F433FF 
Magenta2#E238EC 
Magenta3#C031C7 
Medium Orchid#B048B5 
Medium Orchid1#D462FF 
Medium Orchid2#C45AEC 
Medium Orchid3#A74AC7 
Medium Orchid4#6A287E 
Purple#8E35EF 
Purple1#893BFF 
Purple2#7F38EC 
Purple3#6C2DC7 
Purple4#461B7E 
Dark Orchid4#571B7E 
Dark Orchid#7D1B7E 
Dark Violet#842DCE 
Dark Orchid3#8B31C7 
Dark Orchid2#A23BEC 
Dark Orchid1#B041FF 
Plum4#7E587E 
Pale Violet Red#D16587 
Pale Violet Red1#F778A1 
Pale Violet Red2#E56E94 
Pale Violet Red3#C25A7C 
Pale Violet Red4#7E354D 
Plum#B93B8F 
Plum1#F9B7FF 
Plum2#E6A9EC 
Plum3#C38EC7 
Thistle#D2B9D3 
Thistle3#C6AEC7 
Lavendar Blush2#EBDDE2 
Lavendar Blush3#C8BBBE 
Thistle2#E9CFEC 
Thistle1#FCDFFF 
Lavendar#E3E4FA 
Lavendar Blush#FDEEF4 
Light Steel Blue1#C6DEFF 
Light Blue#ADDFFF 
Light Blue1#BDEDFF 
Light Cyan#E0FFFF 
Slate Grey1#C2DFFF 
Slate Grey2#B4CFEC 
Light Steel Blue2#B7CEEC 
Turquoise1#52F3FF 
Cyan#00FFFF 
Cyan1#57FEFF 
Cyan2#50EBEC 
Turquoise2#4EE2EC 
Medium Turquoise#48CCCD 
Turquoise#43C6DB 
Dark Slate Grey1#9AFEFF 
Dark Slate Grey2#8EEBEC 
Dark Slate Grey3#78C7C7 
Cyan3#46C7C7 
Turquoise3#43BFC7 
Cadet Blue3#77BFC7 
Pale Turquoise3#92C7C7 
Light Blue2#AFDCEC 
Dark Turquoise#3B9C9C 
Cyan4#307D7E 
Light Sea Green#3EA99F 
Light Sky Blue#82CAFA 
Light Sky Blue2#A0CFEC 
Light Sky Blue3#87AFC7 
Sky Blue#82CAFF 
Sky Blue2#B0E2FF 
Light Sky Blue4#566D7E 
Sky Blue#6698FF 
Light Slate Blue#736AFF 
Light Cyan2#CFECEC 
Light Cyan3#AFC7C7 
Light Cyan4#717D7D 
Light Blue3#95B9C7 
Light Blue4#5E767E 
Pale Turquoise4#5E7D7E 
Dark Sea Green4#617C58 
Medium Aquamarine#348781 
Medium Sea Green#306754 
Sea Green#4E8975 
Dark Green#254117 
Sea Green4#387C44 
Forest Green#4E9258 
Medium Forest Green#347235 
Spring Green4#347C2C 
Dark Olive Green4#667C26 
Chartreuse4#437C17 
Green4#347C17 
Medium Spring Green#348017 
Spring Green#4AA02C 
Lime Green#41A317 
Spring Green#4AA02C 
Dark Sea Green#8BB381 
Dark Sea Green3#99C68E 
Green3#4CC417 
Chartreuse3#6CC417 
Yellow Green#52D017 
Spring Green3#4CC552 
Sea Green3#54C571 
Spring Green2#57E964 
Spring Green1#5EFB6E 
Sea Green2#64E986 
Sea Green1#6AFB92 
Dark Sea Green2#B5EAAA 
Dark Sea Green1#C3FDB8 
Green#00FF00 
Lawn Green#87F717 
Green1#5FFB17 
Green2#59E817 
Chartreuse2#7FE817 
Chartreuse#8AFB17 
Green Yellow#B1FB17 
Dark Olive Green1#CCFB5D 
Dark Olive Green2#BCE954 
Dark Olive Green3#A0C544 
Yellow#FFFF00 
Yellow1#FFFC17 
Khaki1#FFF380 
Khaki2#EDE275 
Goldenrod#EDDA74 
Gold2#EAC117 
Gold1#FDD017 
Goldenrod1#FBB917 
Goldenrod2#E9AB17 
Gold#D4A017 
Gold3#C7A317 
Goldenrod3#C68E17 
Dark Goldenrod#AF7817 
Khaki#ADA96E 
Khaki3#C9BE62 
Khaki4#827839 
Dark Goldenrod1#FBB117 
Dark Goldenrod2#E8A317 
Dark Goldenrod3#C58917 
Sienna1#F87431 
Sienna2#E66C2C 
Dark Orange#F88017 
Dark Orange1#F87217 
Dark Orange2#E56717 
Dark Orange3#C35617 
Sienna3#C35817 
Sienna#8A4117 
Sienna4#7E3517 
Indian Red4#7E2217 
Dark Orange3#7E3117 
Salmon4#7E3817 
Dark Goldenrod4#7F5217 
Gold4#806517 
Goldenrod4#805817 
Light Salmon4#7F462C 
Chocolate#C85A17 
Coral3#C34A2C 
Coral2#E55B3C 
Coral#F76541 
Dark Salmon#E18B6B 
Salmon1#F88158 
Salmon2#E67451 
Salmon3#C36241 
Light Salmon3#C47451 
Light Salmon2#E78A61 
Light Salmon#F9966B 
Sandy Brown#EE9A4D 
Hot Pink#F660AB 
Hot Pink1#F665AB 
Hot Pink2#E45E9D 
Hot Pink3#C25283 
Hot Pink4#7D2252 
Light Coral#E77471 
Indian Red1#F75D59 
Indian Red2#E55451 
Indian Red3#C24641 
Red#FF0000 
Red1#F62217 
Red2#E41B17 
Firebrick1#F62817 
Firebrick2#E42217 
Firebrick3#C11B17 
Pink#FAAFBE 
Rosy Brown1#FBBBB9 
Rosy Brown2#E8ADAA 
Pink2#E7A1B0 
Light Pink#FAAFBA 
Light Pink1#F9A7B0 
Light Pink2#E799A3 
Pink3#C48793 
Rosy Brown3#C5908E 
Rosy Brown#B38481 
Light Pink3#C48189 
Rosy Brown4#7F5A58 
Light Pink4#7F4E52 
Pink4#7F525D 
Lavendar Blush4#817679 
Light Goldenrod4#817339 
Lemon Chiffon4#827B60 
Lemon Chiffon3#C9C299 
Light Goldenrod3#C8B560 
Light Golden2#ECD672 
Light Goldenrod#ECD872 
Light Goldenrod1#FFE87C 
Lemon Chiffon2#ECE5B6 
Lemon Chiffon#FFF8C6 
Light Goldenrod Yellow#FAF8CC 

Bảng mã tra cứu code màu css, html trong thiết thiết kế web, đồ họa...

---

Lựa chọn Rèm theo chủ đề màu sắc

VIDEO
Avatar
Rèm lá dọc cao cấp với hệ thống tự động,
Avatar
Rèm chống nắngtuyệt đối thiết kế 2 lớp
Avatar
Cách chọn vải Voan đẹp cho phòng khách gia đình bạn

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7

Hotline1 :
Hotline2 :
Hotline3 :


CATALOGUE MẪU RÈM ĐẸP 2019
◾ Mẫu rèm cho phòng khách
◾ Mẫu rèm cho phòng ngủ
◾ Mẫu rèm đẹp cho phòng trẻ em
◾ Mẫu rèm cho phòng làm việc
◾ Mẫu rèm đẹp cho biệt thự cao cấp
HÀNG KHUYẾN MÃI MỖI NGÀY
---------------- Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Những câu hỏi thường gặp | Liên hệ | Tuyển dụng | Bảng giá dịch vụ | Sitemap |

số 5 Đường 990, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
15 đường 671, P.Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
25 đường 14 Khu Đô thị Lakeview City P.An Phú,Q.2, TP.HCM
184/14 Hoàng Hoa Thámphường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
80/1 Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
160 Đường 64, Khu Đô Thị Mỹ Gia, , TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Số 16, Liền Kề 13, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
공장 한국 주소: 자인 면 단북리 24번지 섬유 공장

Email : info@remchongnang.com.vn
Website : www.remchongnang.com.vn
Copyright© 2017 All Rights Reserved.